Γενικοί Όροι χρήσης και παροχής πληροφοριών από τον Ιστότοπο

Γενικοί Όροι χρήσης και παροχής πληροφοριών από τον Ιστότοπο

notjustamoment.gr

Ο διαδικτυακός τόπος  αποτελεί μέρος ενημερωτικής εκστρατείας για την πάθηση Πρόωρη Εκσπερμάτιση (στη συνέχεια “ΠΕ”).

Η χρήση και / ή η παροχή πληροφοριών από αυτόν τον διαδικτυακό τόπο υπόκειται στους παρακάτω Γενικούς Όρους χρήσης και παροχής πληροφοριών (στη συνέχεια «Γενικοί Όροι»).

Με τη χρήση ή την παροχή πληροφοριών από αυτόν  τον διαδικτυακό τόπο  αποδέχεστε, ανεπιφύλακτα και χωρίς περιορισμούς, τους Όρους που ακολουθούν:

 

1. Ευθύνη

Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει ενημερωτικές πληροφορίες σχετικά με την πάθηση της ΠΕ, οι οποίες προέρχονται αποκλειστικά από  εξειδικευμένους συμβούλους ιατρικών θεμάτων (ιατρούς και επικοινωνιολόγους) και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για ενημέρωση / πληροφόρηση των χρηστών/επισκεπτών.

Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας, θα πρέπει να συμβουλευτούν τους ιατρούς τους για οποιαδήποτε ερώτηση, περαιτέρω πληροφορία ή συμβουλή σχετικά με θέματα υγείας (διάγνωση, θεραπεία, κλπ.).

 

2. Στοιχεία προσωπικών δεδομένων χρηστών / επισκεπτών

Οι επισκέψεις σε αυτό τον διαδικτυακό τόπο, μπορεί να καταγραφούν μόνο για στατιστικούς λόγους, ώστε  να διασφαλιστεί η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών  και  του διαδικτυακού τόπου. Ο διαδικτυακός τόπος είναι ανοικτός για το κοινό και κάθε χρήστης/επισκέπτης μπορεί να μπει σε αυτόν χωρίς αναγνώριση/ εγγραφή των στοιχείων του.

 

3. Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον διαδικτυακό τόπο και το περιεχόμενο του, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@menarini.gr.

 

4. Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του χρήστη δια του ιστοτόπου πραγματοποιείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα από το Νόμο 2472/1997 περί Προστασίας του Ατόμου από την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας και του απορρήτου των δεδομένων, και σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ιστοτόπου η οποία είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο αυτό.

 

Εάν ο χρήστης παρέχει προσωπικές πληροφορίες [όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)] για τους σκοπούς υπό το τμήμα 3 του παρόντος εγγράφου – «Επικοινωνία» -, αυτά θα επεξεργάζονται κατά τον τρόπο που περιγράφεται στο «Ενημερωτικό Σημείωμα Σχετικά με την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» αποκλειστικά για αυτούς τους σκοπούς.