Δεν μπορεί να γίνει τίποτε!

Δεν μπορεί να γίνει τίποτε!

Δεν υπάρχει λύση για την Πρόωρη Εκσπερμάτιση

Μέχρι πρόσφατα, ήταν λίγες οι διαθέσιμες θεραπευτικές εναλλακτικές  προτάσεις που μπορούσε να δοκιμάσει ο άντρας, για να πετύχει καθυστέρηση της εκσπερμάτισης (π.χ. συμπεριφορικές τεχνικές ή τοπικά αναισθητικά).

Σήμερα, υπάρχουν εγκεκριμένα φάρμακα για την αντιμετώπιση της Πρόωρης Εκσπερμάτισης (ΠΕ). Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον γιατρό για μία σωστή αξιολόγηση, διάγνωση και - εφόσον κριθεί απαραίτητο- κατάλληλη θεραπεία.

Δείτε περισσότερα: Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η ΠΕ

Βιβλιογραφία

  1. Riley A, Riley E, Int J Clin Pract 2005. 59(12): p. 1482-1487.
  2. Revicki, D et al. Health Qual Life Outcomes 2008. 6:33.