Νεαρή ηλικία

Η Πρόωρη Εκσπερμάτιση είναι πιο συνήθης στους εφήβους και στους σεξουαλικά άπειρους άντρες, και μειώνεται με την ηλικία

Η Πρόωρη Εσκπερμάτιση (ΠΕ) μπορεί να εμφανιστεί σε άντρες οποιασδήποτε ηλικίας, σε οποιαδήποτε στιγμή. Για παράδειγμα, σε κάποιους ενδέχεται να εμφανιστεί από την πρώτη κιόλας σεξουαλική επαφή, ενώ σε άλλους αργότερα στη ζωή τους, παρόλο που έχουν προηγηθεί πολλά χρόνια χωρίς κανένα πρόβλημα.

Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιστατικών, η ΠΕ είναι χρόνια (πρωτογενής ΠΕ). Από τους άντρες στους οποίους εμφανίζεται το σύμπτωμα ήδη με το ξεκίνημα της σεξουαλικής τους ζωής, οι μισοί  δεν έχουν βιώσει ποτέ έλεγχο στην εκσπερμάτιση. Η κατάσταση τις περισσότερες φορές δεν βελτιώνεται με την ηλικία. Επιπλέον, δεν είναι  λίγες οι φορές που μεγαλύτεροι σε ηλικία άντρες παρουσιάζουν ταυτόχρονα και ΠΕ και Στυτική Δυσλειτουργία.  

 Δείτε περισσότερα:  Διά Βίου ΠΕ

Βιβλιογραφία

  1. Porst, H., et al. Eur Urol,2007;51(3): p. 816-23; discussion 824.