Ευαισθησία γεννητικών οργάνων

Ευαισθησία γεννητικών οργάνων

Η Πρόωρη Εκσπερμάτιση προκαλείται από υπερ-ευαίσθητα γεννητικά όργανα

Αν και η ευαισθησία των γεννητικών οργάνων πιθανό να συμβάλλει στην ανάπτυξη των συμπτωμάτων της Πρόωρης Εκσπερμάτισης (ΠΕ), οι ειδικοί σήμερα αναγνωρίζουν ότι η ΠΕ αποτελεί μία πολυπαραγοντική διαταραχή, η αιτιολογία της οποίας εμπλέκει ψυχολογικά προβλήματα, προβλήματα στη σχέση του ζευγαριού, φλεγμονές γεννητικών οργάνων, ορμονικές διαταραχές και νευρολογικές παθήσεις. Επιπλέον, η ΠΕ μπορεί να συνυπάρχει με κάποια άλλη σεξουαλική δυσλειτουργία.

Δείτε περισσότερα: Τι σημαίνει ΠΕ;

Βιβλιογραφία

  1. McMahon CG, Jannini E, Waldinger M, Rowland D. J Sex Med 2013;10(1):204-29.