«Δημιούργημα του μυαλού» 1

«Δημιούργημα του μυαλού» 1

Η Πρόωρη Εκσπερμάτιση δεν είναι πραγματική ιατρική πάθηση

Η Πρόωρη Εκσπερμάτιση (ΠΕ) αναγνωρίζεται επισήμως ως ιατρική πάθηση από όλους τους Οργανισμούς Υγείας, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η Διεθνής Εταιρεία Σεξουαλικής Ιατρικής, η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Σεξουαλικής Ιατρικής, η Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία, η Αμερικανική Ουρολογική Εταιρεία και Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία.

Ωστόσο, η ΠΕ παραμένει μία πάθηση με ελλιπέστερη διάγνωση και θεραπεία. Πολλοί άντρες δεν αναζητούν ιατρική θεραπεία ή βοήθεια από ειδικούς, καθώς το θέμα συνεχίζει να παραμένει «ταμπού».

Δείτε περισσότερα: Σχετικά με την ΠΕ

Βιβλιογραφία

  1. Jannini EA, Porst H. J Sex Med 2011;8 Suppl 4:301-303.
  2. Jannini EA, Lenzi A. Curr Opin Urol. 2005;15(6):399-403.