Στρες

Το στρες μπορεί να προκαλέσει Πρόωρη Εκσπερμάτιση

Το στρες μειώνει την απόλαυση της σεξουαλικής επαφής, αυξάνει την ευαισθησία στον πόνο και στο σεξουαλικό ερέθισμα και, ενδεχομένως, μπορεί να προκαλέσει περιστασιακή στυτική δυσλειτουργία και πρόωρη εκσπερμάτιση. Έχει παρατηρηθεί μεγάλη συχνότητα συμπτωμάτων άγχους σε άντρες που επισκέπτονται κλινικές ή γιατρούς για θεραπεία σεξουαλικών προβλημάτων. Επίσης, ψυχολογικοί παράγοντες μπορεί να εμπλέκονται στην αιτιολογία της Πρόωρης Εκσπερμάτισης, αν και τις περισσότερες φορές δεν αποτελούν το μόνο ή το κύριο αίτιο του προβλήματος.

Βιβλιογραφία

  1. Corona G, Petrone L, Mannucci E, Jannini EA et al. Eur Urol 2004;46(5):615-622.
  2. Vakalopoulos I, Dimitriadis G, Varnava C, et al. Andrologia 2011;43(5):327-333.