Τροφή και Διατροφή

Τροφή και Διατροφή

Κάποιες τροφές μπορεί να προκαλέσουν Πρόωρη Εκσπερμάτιση (ΠΕ)

Γενικά, δεν υπάρχει τεκμηρίωση ότι κάποιες τροφές μπορεί να επηρεάσουν την εκσπερμάτιση. 

Όλες οι τροφές που έχουν έντονη διεγερτική δράση είναι πιθανό να προκαλέσουν άγχος, το οποίο ενδεχομένως με τη σειρά του να οδηγήσει σε ΠΕ. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν τεκμηριωμένα στοιχεία που να συσχετίζουν αυτούς τους παράγοντες κινδύνου με την ΠΕ.