Προφυλακτικό

Η χρήση δύο προφυλακτικών ή προφυλακτικού με «επιβραδυντικό»  μπορεί να σας βοηθήσει, για να έχετε μεγαλύτερη διάρκεια

Αν και οι παραπάνω μέθοδοι είναι πιθανό να φέρουν αποτέλεσμα ευκαιριακά, στην πραγματικότητα δεν αποτελούν πραγματική λύση στο πρόβλημα και είναι αναξιόπιστες. Επιπροσθέτως, η χρήση προφυλακτικού επενδυμένου με αναισθητικές ουσίες αμέσως πριν από τη διείσδυση του πέους δεν καθυστερεί την εκσπερμάτιση και μπορεί να προκαλέσει αλλεργίες.

Βιβλιογραφία

  1. Muratore L, Calogiuri G, Foti C et al. Contact Dermatitis 2008;59(3):173-174.
  2. Atikeler MK, Gecit I, Senol FA. Andrologia 2002;34(6):356-359.