Αυνανισμός

Ο πολύ γρήγορος αυνανισμός μπορεί να αντιμετωπίσει την Πρόωρη Εκσπερμάτιση και/ή  μπορεί να βοηθήσει έναν άντρα να έχει μεγαλύτερη διάρκεια

Ο αυνανισμός πριν από τη σεξουαλική επαφή –αν και δίνει την εντύπωση ότι είναι βραχυπρόθεσμα αποτελεσματικός– είναι πιθανό να επιδεινώσει τελικά την Πρόωρη Εκσπερμάτιση (ΠΕ), καθώς οι άντρες εσκεμμένα «αγνοούν» και ουσιαστικά «εγκαταλείπουν» τις σεξουαλικές αισθήσεις, εκείνες που θα έπρεπε φυσιολογικά να μάθουν να ελέγχουν, ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση. Επιπλέον, η κακή πρακτική αυνανισμού (π.χ. υπερβολική βιασύνη για την επίτευξη της κορύφωσης) μπορεί να παρεμποδίσει την περαιτέρω ανάπτυξη των μηχανισμών ελέγχου της εκσπερμάτισης.

Ο αυνανισμός πριν από τη σεξουαλική επαφή αποτελεί μία από τις αποκαλούμενες «συμπεριφορικές τεχνικές αυτοβοήθειας» και ακολουθείται ως πρακτική από πολλούς νέους άντρες. Το σκεπτικό πάνω στο οποίο βασίζεται αυτή η μέθοδος είναι ότι, μετά τον αυνανισμό, ο άντρας θα μπορούσε πιθανώς να αυξήσει εν μέρει τον έλεγχο της εκσπερμάτισης του, μαθαίνοντας να αναγνωρίζει ενδείξεις/σημάδια της αυξανόμενης σεξουαλικής διέγερσης και να «κοντρολάρει» το επίπεδο έντασης της σεξουαλικής του διέγερσης, πριν αυτή φτάσει στο σημείο πυροδότησης του αντανακλαστικού της εκσπερμάτισης. Επιπροσθέτως, το πέος απευαισθητοποιείται, οδηγώντας σε μεγαλύτερη καθυστέρηση εκσπερμάτισης μετά την περίοδο αποκατάστασης.

Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα των συμπεριφορικών τεχνικών αυτοβοήθειας δεν τεκμηριώνεται από ελεγχόμενες, καλής ποιότητας μελέτες. Επιπλέον, η κλινική εμπειρία έχει δείξει ότι, ακόμη και αν αυτές οι τεχνικές οδηγήσουν σε κάποια βελτίωση, αυτή η βελτίωση δεν διατηρείται μακροπρόθεσμα.

Βιβλιογραφία

  1. Corona G, Ricca V, Boddi V et al. J Sex Med 2010;7(1 Pt 1):182-191.
  2. Rowland DL, Strassberg DS, de Gouveia Brazao CA, Slob AK.J Psychosom Res 2000;48(1):69-77.
  3. Corty EW.J Sex Med 2008;5(11):2694-2702.
  4. Revicki V et al. Health and Quality of Life Outcomes 2008;6:33.
  5. EAU Guidelines 2012.