Χαρακτηριστικά της Επίκτητης ΠΕ

Η Επίκτητη ή Δευτεροπαθής ΠΕ είναι πιθανό να εμφανισθεί σε κάποια χρονική στιγμή στη ζωή ενός άνδρα  -είτε με σταδιακή είτε με αιφνίδια έναρξη- μετά από μία φυσιολογική περίοδο όσον αφορά στον έλεγχο και στη διάρκεια της εκσπερμάτισης. Είναι πιθανό να σχετίζεται με ουρολογικές ή ενδοκρινολογικές παθήσεις (π.χ. υπερθυρεοειδισμός), ανατομικά προβλήματα (π.χ. βραχύς χαλινός, υπερευαισθησία της βαλάνου, φίμωση κτλ), νευρολογικές διαταραχές, ψυχολογικά προβλήματα ή προβλήματα στη σχέση του ζευγαριού, τραυματικές σεξουαλικές  εμπειρίες ή να αποτελεί παρενέργεια λήψης φαρμάκων ή ναρκωτικών ουσιών.
 

Για παράδειγμα, η προστατίτιδα (φλεγμονή του προστάτη αδένα) αποτελεί παράγοντα κινδύνου για ΠΕ. Η θεραπευτική αντιμετώπιση της προστατίτιδας (π.χ. με αντιβιοτικά) συνήθως αποκαθιστά το πρόβλημα της εκσπερμάτισης, ενώ η μη θεραπευόμενη προστατίτιδα μπορεί μακροπρόθεσμα να επιδεινώσει το πρόβλημα.

Ένα είδος Επίκτητης ΠΕ είναι και η αποκαλούμενη «Ευκαιριακή ΠΕ» (Situational PE), δηλαδή ΠΕ που δε συμβαίνει σε κάθε σεξουαλική επαφή αλλά μόνο με μία συγκεκριμένη σύντροφο. Σε αυτές τις περιπτώσεις το πιο πιθανό είναι ότι οφείλεται σε ψυχολογικά προβλήματα που σχετίζονται με την κατάσταση, τη σύντροφο, τη σχέση ή ανάλογα με τις περιστάσεις.

Βιβλιογραφία

  1. Broderick GA. J Sex Med 2006;3(4):295-302.
  2. EAU Guidelines on ED and PE 2012.
  3. Jannini EA et al. Sessuologia Medica. Trattato di psicosessuologia e medicina della sessualità. Elsevier Masson Ed. 2007.
  4. McMahon CG, Jannini E, Waldinger M, Rowland D. J Sex Med 2013;10(1):204-229.
  5. Rowland D, McMahon CG, Abdo C et al. J Sex Med 2010;7(4 Pt 2):1668-1686.
  6. Screponi E, Carosa E, Di Stasi SM et al. Urology 2001;58(2):198-202.
  7. Waldinger MD. Premature Ejaculation Definition and Drug Treatment. Drugs 2007;67 (4):547-568.