Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της Πρωτοπαθούς ή Δια Βίου ΠΕ

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της Πρωτοπαθούς ή Δια Βίου ΠΕ

Η Διά Βίου ΠΕ εμφανίζεται περίπου σε 65% των αντρών και αποτελεί μία χρόνια κατάσταση που είναι πιθανόν να εμφανιστεί από την πρώτη κιόλας σεξουαλική εμπειρία της ζωής ενός άντρα. Χαρακτηριστικά είναι τα παρακάτω γνωρίσματα:

 1. Έναρξη από την πρώτη (ή σχεδόν πρώτη) σεξουαλική εμπειρία.
 2. Εμμονή καθ’όλη τη διάρκεια της ζωής και πιθανή επιδείνωση με την πάροδο του χρόνου.
 3. Ταχεία εκσπερμάτιση (μέσα σε λιγότερο από 1 λεπτό στο 90% των περιπτώσεων).
 4. Ταχεία εκσπερμάτιση σε κάθε (ή σχεδόν σε κάθε) σεξουαλική επαφή.
 5. Ταχεία εκσπερμάτιση με κάθε (ή σχεδόν με κάθε) σεξουαλικό σύντροφο.

Σε μερικούς άντρες, η εκσπερμάτιση έρχεται στα προκαταρκτικά, δηλαδή πριν από τη διείσδυση ή με το πρώτο άγγιγμα του πέους στον κόλπο (η λεγόμενη «εκσπερμάτιση ante portas»). Περίπου 49% των αντρών με ΠΕ αναφέρουν ότι φτάνουν στην εκσπερμάτιση πριν από τη διείσδυση, τουλάχιστον περιστασιακά.

Βιβλιογραφία

 1. Broderick GA. J Sex Med 2006;3(4):295-302.
 2. EAU Guidelines on ED and PE 2012.
 3. Jannini EA et al. Sessuologia Medica. Trattato di psicosessuologia e medicina della sessualità. ElsevierMasson Ed. 2007.
 4. Jannini EA, Simonelli C, Lenzi A. J EndocrinolInvest 2002;25(11):1006-1019.
 5. McMahon CG, Jannini E, Waldinger M, Rowland D. J Sex Med 2013;10(1):204-229.
 6. Waldinger MD. Premature Ejaculation Definition and Drug Treatment. Drugs 2007;67 (4):547-568.