Πώς αναγνωρίζουμε ότι πρόκειται για Πρόωρη Εκσπερμάτιση (ΠΕ);

Πώς αναγνωρίζουμε ότι πρόκειται για Πρόωρη Εκσπερμάτιση (ΠΕ);

Η φυσιολογική σεξουαλική απόκριση του άντρα αποτελεί μία διεργασία με διαδοχικές φάσεις, που ξεκινάει με τη σεξουαλική διέγερση και κορυφώνεται με την εκσπερμάτιση. 

Για τους άντρες με ΠΕ, η διάρκεια της παραπάνω διαδοχικής ακολουθίας βραχύνεται, καθώς ολοκληρώνεται πολύ πιο γρήγορα και ανεξέλεγκτα σε σύγκριση με τους άντρες που δεν έχουν ΠΕ. Ουσιαστικά, είναι πολύ πιο γρήγορη η φάση της σεξουαλικής διέγερσης, με μία γενικά φυσιολογική στύση, σύντομη περίοδο πλατό (η περίοδος από τη διείσδυση έως τη στιγμή που αρχίζει να αυξάνεται ο ερεθισμός που οδηγεί στην εκσπερμάτιση), ταχεία εκσπερμάτιση κι επακόλουθο οργασμό.

Γράφημα 1: Η σεξουαλική απόκριση σε φυσιολογικό άντρα και σε άντρες με ΠΕ

Τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ΠΕ είναι:

  1. Σύντομο χρονικό μεσοδιάστημα ανάμεσα στην κολπική διείσδυση και στην εκσπερμάτιση –  με την επιστημονική ονομασία «Λανθάνων Χρόνος Ενδοκολπικής Εκσπερμάτισης» (Intravaginal Ejaculatory Latency Time/ IELT). Κάποιοι άντρες φτάνουν στην εκσπερμάτιση ακόμη και κατά τη διάρκεια της φάσης των προκαταρκτικών, δηλαδή πριν από τη διείσδυση ή την πρώτη κολπική επαφή (ejaculatio ante portas). Περίπου 49% των αντρών με ΠΕ αναφέρουν ότι φτάνουν στην εκσπερμάτιση πριν από τη διείσδυση, τουλάχιστον περιστασιακά. 
  2. Απουσία αντίληψης ελέγχου της εκσπερμάτισης.
  3. Αρνητικά συναισθήματα, όπως εκνευρισμός, ανησυχία ή αποφυγή εγγύτητας με τη σύντροφο. 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για αρνητικά συναισθήματα και επίδραση στη σχέση του ζευγαριού

Γράφημα 2: Αλληλεπίδραση χαρακτηριστικών γνωρισμάτων της ΠΕ

Επομένως, η ΠΕ δεν είναι απλά ένα πρόβλημα «χρονικής διάρκειας» αλλά κυρίως «έλλειψης ελέγχου» της εκσπερμάτισης, και συνολικότερα φτωχής ικανοποίησης με τη σεξουαλική επαφή. 

Υπάρχουν κάποια εργαλεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους άντρες με ΠΕ και τη σύντροφό τους ώστε να κάνουν μία πιο αντικειμενική αξιολόγηση. Για παράδειγμα, το Διαγνωστικό Τέστ για την ΠΕ (PEDΤ) θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως σημείο εκκίνησης για τη συζήτηση με τον ειδικό γιατρό (παρακαλούμε, σημειώστε ότι το PEDT test δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση)  Δείτε περισσότερα και συμπληρώστε το PEDT  τεστ

Βιβλιογραφία

  1. Althof SE et al. J Urol 2006;175:842-848.
  2. Donatucci CF. J Sex Med. 2006;3(Suppl 4):303-308.
  3. EAU Guidelines on ED and PE 2012.
  4. Giuliano F et al. BJU International 2008;102 (6):668-675.
  5. Halvorsen JG et al. J Am Board Fam Pract 1992;5:51-612.
  6. Revicki V et al. Health and Quality of Life Outcomes 2008;6:33.
  7. Shabsigh R, Rowland D. J Sex Med 2007;4 (5):1468-1478