Σχετικά με την Πρόωρη Εκσπερμάτιση (ΠΕ)

Σχετικά με την Πρόωρη Εκσπερμάτιση (ΠΕ)

Η Πρόωρη Εκσπερμάτιση (ΠΕ) αποτελεί την πιο συχνή σεξουαλική δυσλειτουργία σε άντρες ηλικίας κάτω των 60 ετών. Ωστόσο, είναι μια από τις σεξουαλικές διαταραχές  που έχουν την ελλιπέστερη διάγνωση και θεραπεία.  Σύμφωνα με τον ορισμό του DMS-IV για την ΠΕ, 1 στους 5 άντρες αναφέρει ΠΕ,  δηλαδή ποσοστό υψηλότερο από όσους εμφανίζουν Στυτική Δυσλειτουργία (ΣΔ). Ενώ η ΣΔ γενικά αυξάνει με την ηλικία, η ΠΕ δε συσχετίζεται  καθόλου με αυτήν. Αν και περίπου 20-30% των αντρών παρουσιάζουν αυτήν τη διαταραχή, μόνο 9% ζητούν βοήθεια από ειδικό.

Η συζήτηση για τα σεξουαλικά προβλήματα συχνά φέρνει σε δύσκολη θέση τόσο ασθενείς, όσο και κάποιους γιατρούς. Πολλές φορές, μπορεί να αποτελεί πηγή ντροπής και άγχους, κυρίως για τους άντρες ασθενείς. Η ΠΕ αποτελεί, πιθανώς, μία ακόμη πιο δύσκολη κατάσταση, καθώς δεν θεωρείται ως ένα πραγματικό ιατρικό πρόβλημα με συγκεκριμένη αιτιολογία και δυνατές διαθέσιμες λύσεις, αλλά συχνά θεωρείται ως ένα θέμα που έχει να κάνει με τον τρόπο ζωής (lifestyle). Οι άντρες παραβλέπουν την ΠΕ, είτε αποδίδοντάς τη σε «στρες» είτε απλώς αγνοώντας την, καθώς είναι πεπεισμένοι ότι δεν υπάρχουν λύσεις. Κάποιες φορές, αναζητούν «εναλλακτικές» στρατηγικές (π.χ. στο διαδίκτυο), για να αντιμετωπίσουν την ΠΕ και να ανακουφίσουν τη δυσφορία και τον εκνευρισμό που επέρχεται στη σχέση με τη σύντροφο. Ωστόσο, αυτές οι πρόχειρες και μη επιστημονικές προσπάθειες είναι συχνά επώδυνες και φέρνουν ακόμη περισσότερο εκνευρισμό και στρες.

Η Πρόωρη Εκσπερμάτιση (ΠΕ) είναι πιθανό να έχει σημαντική επίδραση σε κάθε πτυχή της ζωής ενός άντρα και της συντρόφου του. Αναφορές στην ένταση που προκαλείται στη σχέση εξαιτίας της ΠΕ γίνονται ακόμη και στο Kamasutra.

Η Πρόωρη Εκσπερμάτιση (ΠΕ) μειώνει την ποιότητα ζωής ενός άντρα και, κατ’ επέκταση, επηρεάζει τη σχέση του ζευγαριού. Το 44% των αντρών με ΠΕ αναφέρουν εκνευρισμό, 36% άγχος και 20,4% κατάθλιψη. Οι μισοί από τους άντρες με ΠΕ πιστεύουν ότι η σχέση με τη σύντροφό τους θα ήταν πιο θερμή και επιτυχημένη, εάν ήταν σε θέση να την ευχαριστήσουν σεξουαλικά. Αυτή η παρατήρηση οφείλεται στο γεγονός ότι η ΠΕ επηρεάζει αρνητικά τον βαθμό ικανοποίησης της συντρόφου, τόσο από τη σεξουαλική ζωή όσο και από τη σχέση του ζευγαριού γενικότερα.

Πρόωρη Εκσπερμάτιση (ΠΕ) ή Στυτική Δυσλειτουργία (ΣΔ);  Η ΠΕ συχνά συγχέεται με τη ΣΔ. Ωστόσο, ΠΕ και ΣΔ είναι εντελώς διαφορετικές σεξουαλικές διαταραχές. Στην ΠΕ, η στύση είναι φυσιολογική, αλλά η εκσπερμάτιση τις περισσότερες φορές συμβαίνει πριν από ή εντός περίπου 1-2 λεπτών αμέσως μετά την κολπική διείσδυση.  Η ΠΕ χαρακτηρίζεται από την αδυναμία του άντρα να ελέγξει ή να καθυστερήσει την εκσπερμάτιση, είναι ακόμη πιο συχνή από τη ΣΔ, μπορεί να εμφανιστεί από την πρώτη κιόλας εμπειρία σεξουαλικής επαφής σε περίπου 50% των περιστατικών και παρουσιάζεται εξίσου σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Αντίθετα, η ΣΔ είναι η εμμένουσα αδυναμία του άντρα να επιτύχει και να διατηρήσει στύση τέτοια που θα του επιτρέψει μία ικανοποιητική σεξουαλική πράξη. Δεν έχει καμία σχέση με τον έλεγχο εκσπερμάτισης, εμφανίζεται πιο συχνά σε μεγαλύτερες ηλικίες και συχνά συσχετίζεται με άλλα προβλήματα υγείας.

Βιβλιογραφία

 1. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 4th edition. Text revision: DSMIV-TR. Washington, DC: American Psychiatric Association; 2000.
 2. Broderick GA. J Sex Med 2006;3(4):295-302.
 3. Buvat J. J Sex Med 2011;8(suppl 4):316–327.
 4. EAU Guidelines on ED and PE 2012.
 5. Jannini EA, Lombardo F, Lenzi A. Int J Androl 2005;28 Suppl 2:40-45.
 6. Laumann EO, Paik A, Rosen RC. JAMA. 1999; 281 (6) :537-544.
 7. Lindau ST, Schumm LP, Laumann EO et al. NEngl J Med 2007;357:762–74.
 8. McCarty EJ. Core Evidence 2012;7:1-14.
 9. McMahon CG et al. J Sex Med 2008;5:1590–1606.
 10. Montorsi F. J Sex Med 2005;suppl 1:8, ABS PS-3-1.
 11. Porst H et al. Eur Urol 2007;51(3):816-824.
 12. Sotomayor M. J Sex Med 2005;2(2):110-114.