Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

 • 1. Τι είναι η Πρόωρη Εκσπερμάτιση (ΠΕ);

  H Πρόωρη Εκσπερμάτιση (ΠΕ) είναι μία πολύπλοκη ιατρική πάθηση και η πιο κοινή σεξουαλική δυσλειτουργία στους άντρες κάτω των  60 ετών. Παρά το γεγονός ότι - σύμφωνα με τον ορισμό DSM-IV - ένας στους 5 άντρες αναφέρουν ΠΕ, η πάθηση παραμένει μία από τις πιο  αντρικές σεξουαλικές διαταραχές με την ελλιπέστερη διάγνωση. Μπορεί να είναι μία χρόνια κατάσταση, που συχνά εμφανίζεται από την πρώτη σεξουαλική εμπειρία (Διά Βίου ΠΕ) ή μπορεί να εμφανιστεί αργότερα ως αποτέλεσμα κάποιας άλλης ιατρικής πάθησης (Επίκτητη ΠΕ).

  Η Διεθνής Εταιρεία Σεξουαλικής Ιατρικής (ISSM) έχει ορίσει τη Διά Βίου ΠΕ ως «μία αντρική σεξουαλική δυσλειτουργία που χαρακτηρίζεται από:

  • εκσπερμάτιση, η οποία πάντοτε ή σχεδόν πάντοτε επέρχεται πριν ή μετά περίπου 1 λεπτό από την κολπική διείσδυση και
  • αδυναμία του άντρα να καθυστερήσει την εκσπερμάτιση σε όλες ή σχεδόν σε όλες τις κολπικές διεισδύσεις και
  • βίωση αρνητικών προσωπικών συναισθημάτων, όπως δυσφορία, δυσκολία, απογοήτευση και/ή αποφυγή της σεξουαλικής οικειότητας».

   Δείτε περισσότερα: Tι σημαίνει ΠΕ; 

   Bιβλιογραφία:

  1. Althof SE et al. J Sex Med. 2010; 7(9): 2947-2969.
  2. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 4th edition. Text revision: DSMIV-TR. Washington, DC: American Psychiatric Association; 2000.
  3. Broderick GA. J Sex Med 2006; 3(4): 295-302.
  4. EAU Guidelines on ED and PE 2012.
  5. McMahon CG et al. J Sex Med 2008; 5: 1590-1606.
  6. Porst H et al. Eur Urol 2007; 51(3): 816-824.
 • 2. Ποιος χρόνος από τη στιγμή της διείσδυσης μέχρι την εκσπερμάτιση θεωρείται «φυσιολογικός»;

  Ο χρόνος που θεωρείται φυσιολογικός σχετίζεται με πολλούς παράγοντες και μπορεί να διαφέρει από το ένα άτομο (ή ζευγάρι) στο άλλο. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στον γενικό αντρικό πληθυσμό (τόσο σε άντρες με πρόωρη εκσπερμάτιση όσο και χωρίς) για τη διερεύνηση των μέσων τιμών χρόνου από την κολπική διείσδυση μέχρι την εκσπερμάτιση, οι άντρες χωρίς ΠΕ ανέφεραν μέση τιμή περίπου 7 λεπτά, με διάρκεια που φθάνει μέχρι και τα 20 με 25 λεπτά.

  Σύμφωνα με τη Διεθνή Εταιρεία Σεξουαλικής Ιατρικής (ISSM) σε άντρες με ΠΕ «η εκσπερμάτιση πάντα ή σχεδόν πάντα επέρχεται πριν ή μετά 1 περίπου λεπτό από την κολπική διείσδυση». Είναι, όμως, σημαντικό να θυμόμαστε ότι η ΠΕ δεν είναι μόνο θέμα χρόνου: η έλλειψη ελέγχου επί της εκσπερμάτισης και ο αρνητικός αντίκτυπος στις σχέσεις με τη σύντροφο αποτελούν εξίσου σημαντικούς παράγοντες προσδιορισμού της πρόωρης εκσπερμάτισης.

  Βιβλιογραφία:

  1. Althof SE et al. J Sex Med. 2010; 7(9): 2947-2969.
  2. Broderick GA. J Sex Med 2006; 3(4): 295-302.
  3. EAU Guidelines on ED and PE 2012.
  4. McMahon CG et al. J Sex Med 2008; 5: 1590-1606.
  5. Porst H et al. Eur Urol 2007; 51(3): 816-824.

  Δείτε περισσότερα: Tι σημαίνει ΠΕ;

 • 3. Είναι η υπερβολικά γρήγορα εκσπερμάτιση μία σπάνια πάθηση;

  Ένα σημαντικό ποσοστό του αντρικού πληθυσμού σε όλο τον κόσμο αναφέρει την παρουσία συμπτωμάτων ή παραπονείται για Πρόωρη Εκσπερμάτιση (ΠE): περίπου 20% με 30% των αντρών αναφέρουν ότι αισθάνονται να εκσπερματίζουν πολύ γρήγορα. Όμως, δυστυχώς, μόνο το 9%  από αυτούς θα απευθυνθεί σε γιατρό για βοήθεια.

  Βιβλιογραφία:

  1. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 4th edition. Text revision: DSMIV-TR. Washington, DC: American Psychiatric Association; 2000.
  2. EAU Guidelines on ED and PE 2012.
  3. McMahon CG et al. J Sex Med 2008; 5: 1590-1606.
  4. Porst H et al. Eur Urol 2007; 51(3): 816-824.

  Δείτε περισσότερα: Σχετικά με την ΠΕ

 • 4. Εάν έχω πολύ γρήγορη εκσπερμάτιση, κάθε φορά (ή σχεδόν κάθε φορά) κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής, είναι ΠΕ;

  Όταν η εκσπερμάτιση έρχεται πάρα πολύ γρήγορα και αυτή η κατάσταση επιμένει και γίνεται χρόνια (έχει αρχίσει από την πρώτη ή σχεδόν την πρώτη σεξουαλική εμπειρία), τότε μάλλον πρόκειται για Πρόωρη Εκσπερμάτιση (ΠΕ).

  Εντούτοις, ο χρόνος μέχρι την εκσπερμάτιση δεν είναι το μοναδικό κριτήριο, για να τεθεί διάγνωση ΠΕ. Πρέπει, επίσης, να υπάρχει έλλειψη ελέγχου της εκσπερμάτισης, καθώς και η κατάσταση αυτή να έχει αρνητικό αντίκτυπο στη σεξουαλική ζωή του ατόμου, οδηγώντας σε αρνητικά συναισθήματα, όπως δυσφορία. Σε κάθε περίπτωση, μόνο ένας γιατρός μπορεί να διαγνώσει με ακρίβεια την ΠΕ.

  Βιβλιογραφία:

  1. EAU Guidelines on ED and PE 2012.
  2. McMahon CG et al. J Sex Med 2008; 5: 1590-1606.
  3. Porst H et al. Eur Urol 2007; 51(3): 816-824.

  Δείτε περισσότερα για τη διάγνωση της ΠΕ

 • 5. Είναι η Πρόωρη Εκσπερμάτιση (ΠΕ) ένα είδος Στυτικής Δυσλειτουργίας (ΣΔ);

  Η Πρόωρη Εκσπερμάτιση (ΠΕ) συγχέεται συχνά με τη στυτική δυσλειτουργία (ΣΔ). Εντούτοις, η ΠΕ και η ΣΔ είναι δύο εντελώς διαφορετικές παθήσεις. Στην ΠΕ, η στύση είναι κανονική, αλλά η εκσπερμάτιση έρχεται πριν από ή μέσα σε περίπου 1 με 2 λεπτά μετά την κολπική διείσδυση. Η ΠΕ χαρακτηρίζεται από την ανικανότητα ελέγχου ή καθυστέρησης της εκσπερμάτισης, είναι ακόμη πιο κοινή από ότι η ΣΔ, εμφανίζεται από την πρώτη εμπειρία σεξουαλικής επαφής στο 50% περίπου των περιπτώσεων και αφορά εξίσου σε όλες τις ηλικιακές ομάδες ενηλίκων.

   

  Εξάλλου, η στυτική δυσλειτουργία - που ορίζεται ως εμμένουσα αδυναμία επίτευξης και διατήρησης μιας στύσης επαρκούς, ώστε να επιτρέπει ικανοποιητική σεξουαλική απόδοση- , δεν σχετίζεται καθόλου με τον έλεγχο και είναι πιο συχνή με την αύξηση της ηλικίας.

   

  Επιπλέον, οι δύο ιατρικές καταστάσεις μπορούν να εμφανιστούν παράλληλα: οι άντρες με ΠΕ έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να αναφέρουν αυθόρμητα και ΣΔ. Μελέτες στη βιβλιογραφία, καθώς και οι κλινικές εμπειρίες έχουν δείξει ότι δεν είναι ασυνήθιστο για τους άντρες με επίκτητη ΠΕ να εμφανίσουν και συνοδό ΣΔ.

   

  Επίσης, η κανονική διαδικασία μετά την εκσπερμάτιση είναι η υποχώρηση της στύσης του πέους, αλλά άντρες με ΠΕ, που εκσπερματίζουν πολύ νωρίς και με έλλειψη ελέγχου της εκσπερμάτισης, μπορεί να μπερδευτούν και να ερμηνεύσουν τη «φυσιολογική» απώλεια της στύσης ως πρόβλημα με τη στυτική τους λειτουργία. Το άγχος απόδοσης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε άντρες που πάσχουν και από τις δύο σεξουαλικές δυσλειτουργίες, ΠΕ και ΣΔ, και συμβάλλει με την πάροδο του χρόνου στην επιδείνωση και των δύο συμπτωμάτων.

   

  Όπως και αν έχει, και στις δύο περιπτώσεις, ΣΔ και ΠΕ, το σωστό είναι να απευθυνθείτε στον γιατρό, για να τεθεί η σωστή διάγνωση (εάν υπάρχει).

  Βιβλιογραφία:

  1. EAU Guidelines 2012.
  2. Jannini EA, Lombardo F, Lenzi A. Int J Androl. 2005 Dec; 28 Suppl 2: 40-45.
  3. Porst H et al. Eur Urol 2007; 51(3): 816-824.
  4. Sotomayor M. J Sex Med 2005; 2(2): 110-114.
 • 6. Πώς μπορώ να ξέρω εάν πρόκειται για ΠΕ;

  Η ΠΕ δεν αποτελεί μόνο πρόβλημα «διάρκειας» αλλά και «έλλειψης ελέγχου» επί της εκσπερμάτισης, όπως και χαμηλής συνολικής ικανοποίησης από τη σεξουαλική επαφή. Η ΠΕ μπορεί, ωστόσο, να διαγνωστεί μόνο από γιατρό, ο οποίος μπορεί επίσης να υποδείξει εξετάσεις και δοκιμασίες, για να αποκλειστούν ενδεχόμενα οργανικά αίτια του προβλήματος.

  Βιβλιογραφία:

  1. EAU Guidelines on ED and PE 2012.
  2. McMahon CG et al. J Sex Med 2008; 5: 1590-1606.
  3. Porst H et al. Eur Urol 2007; 51(3): 816-824.

  Δείτε περισσότερα για τη διάγνωση της ΠΕ

 • 7. Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι Πρόωρης Εκσπερμάτισης;

  Ναι, υπάρχει γενική συμφωνία μεταξύ των ειδικών ιατρών ότι, από αιτιολογικής απόψεως, η Πρόωρη Εκσπερμάτιση (ΠE) πρέπει να διακρίνεται σε Δια Βίου -Χρόνια (lifelong) και Eπίκτητη (acquired) ΠΕ. Η Δια Βίου ΠΕ, που στο παρελθόν αποκαλούνταν «πρωτοπαθής ΠΕ», εκδηλώνεται με τις πρώτες (ή σχεδόν με τις πρώτες) σεξουαλικές δραστηριότητες, συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής και παρουσιάζεται σε κάθε είδος σεξουαλικής δραστηριότητας.

  Η ΠΕ μπορεί, επίσης, να εμφανιστεί αργότερα στη ζωή και είναι γνωστή ως Επίκτητη ΠΕ (ή δευτεροπαθούς τύπου). Σε αυτήν την περίπτωση, υπάρχει η πιθανότητα να είναι αποτέλεσμα κάποιας άλλης ιατρικής πάθησης. Περίπου το 65% των αντρών που ανέφεραν ΠΕ πάσχουν από τον τύπο της Διά Βίου ΠΕ. Είναι μία χρόνια πάθηση που χαρακτηρίζεται από τα εξής στοιχεία συνολικά:

  • εμφάνιση από την πρώτη (ή σχεδόν από την πρώτη) σεξουαλική εμπειρία,
  • εμμονή του φαινομένου σε όλη τη διάρκεια της ζωής και, ενδεχομένως, επιδείνωση με την ηλικία,
  • η εκσπερμάτιση επέρχεται πάρα πολύ γρήγορα (σε λιγότερο από 1 λεπτό στο 90% των περιπτώσεων),
  • η εκσπερμάτιση επέρχεται πολύ γρήγορα σε κάθε (ή σχεδόν σε κάθε) περίσταση σεξουαλικής επαφής,
  • η εκσπερμάτιση επέρχεται πολύ γρήγορα με κάθε (ή σχεδόν με κάθε) σύντροφο.

  Μερικοί άντρες, εκσπερματίζουν ακόμη και κατά τη φάση των προκαταρκτικών παιχνιδιών (foreplay), πριν από τη διείσδυση ή κατά την πρώτη επαφή με τον κόλπο (η λεγόμενη «εκσπερμάτιση προ των πυλών», ejaculatio ante portas). Το 49% των αντρών με ΠΕ δηλώνει ότι εκσπερματίζει πριν από τη διείσδυση, τουλάχιστον περιστασιακά.

  Επίκτητη ΠΕ:

  • αρχίζει σε μία συγκεκριμένη στιγμή της ζωής, με σταδιακή ή αιφνίδια έναρξη ύστερα από ιστορικό φυσιολογικής εκσπερμάτισης,
  • μπορεί να σχετίζεται με άλλες ενδοκρινικές (όπως διαταραχές της θυρεοειδούς ορμόνης ή ουρολογικές παθήσεις, π.χ. χρόνια προστατίτιδα) ή ανατομικές παθήσεις (όπως βραχύς χαλινός, υπεραισθησία της βαλάνου, φίμωση κλπ.), νευρολογικά, ψυχολογικά ή προβλήματα σχέσεων, τραυματικές σεξουαλικές εμπειρίες ή ως παρενέργεια λήψης φαρμάκων ή χρήσης ναρκωτικών ουσιών,
  • εμφανίζεται μόνο με μία και μόνο με συγκεκριμένες συντρόφους [η λεγόμενη Περιστασιακή ΠΕ (situational PE)].

  Βιβλιογραφία:

  1. EAU Guidelines on ED and PE 2012.

  Δείτε περισσότερα: Tι σημαίνει ΠΕ

 • 8. Η ΠΕ σχετίζεται με την ηλικία;

  Σε αντίθεση με τη Στυτική Δυσλειτουργία (ΣΔ), η οποία εντείνεται με τη γήρανση, η Πρόωρη Εκσπερμάτιση (ΠΕ) θίγει τους άντρες κάθε ηλικίας. Μπορεί να εμφανιστεί μετά την πρώτη (ή σχεδόν την πρώτη) σεξουαλική επαφή ή αργότερα στη ζωή, αλλά, συνηθέστερα, πρόκειται για πρόβλημα των νεότερων αντρών. Η εμφάνιση της ΠΕ σχετίζεται περισσότερο με την αίσθηση του καινούργιου στη σεξουαλική εμπειρία (νέα σύντροφος ή διαφορετική κατάσταση) παρά με την ηλικία του άντρα.

  Βιβλιογραφία:

  1. EAU Guidelines on ED and PE 2012.
 • 9. Τι προκαλεί την Πρόωρη Εκσπερμάτιση;

  Η Πρόωρη Εκσπερμάτιση (ΠΕ) είναι μία ιατρική πάθηση. Η χρόνια ΠΕ (η λεγόμενη Διά Βίου ΠΕ), συνδέεται με μειωμένα επίπεδα σεροτονίνης, ενός νευροδιαβιβαστή που διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην εκσπερμάτιση. Όλα τα ευρήματα υποστηρίζουν μία γενετική συμμετοχή, όσον αφορά στη Διά βίου ΠΕ.

  Πολλές άλλες παθήσεις, όπως του ουροποιητικού συστήματος (π.χ. χρόνια προστατίτιδα), ή ενδοκρινικές παθήσεις (π.χ. υπερθυρεοειδισμός) μπορούν να έχουν αρνητική επίπτωση στην εκσπερμάτιση και να προκαλέσουν επίκτητη ΠΕ, η οποία θα μπορούσε επίσης να αποτελεί παρενέργεια φαρμάκων ή ναρκωτικών ουσιών ή μία από τις εκδηλώσεις κοινωνικών, ψυχολογικών ή και διαπροσωπικών προβλημάτων.

  Βιβλιογραφία:

  1. EAU Guidelines on ED and PE 2012.

  Δείτε περισσότερα: Tι σημαίνει ΠΕ

 • 10. Μπορεί η προστατίτιδα να προκαλέσει ΠΕ;

  Ναι, η χρόνια προστατίτιδα μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα κινδύνου. Λαμβάνοντας υπόψη τον ρόλο του προστάτη αδένα στον μηχανισμό της εκσπερμάτισης, η φλεγμονή του προστάτη μπορεί να προκαλέσει ΠΕ (Επίκτητη ΠΕ). Η θεραπεία της προστατίτιδας (π.χ. με αντιβιοτικά) μπορεί να επαναφέρει τους ασθενείς στο κανονικό τους μοτίβο εκσπερμάτισης, ενώ η μη θεραπευόμενη προστατίτιδα μπορεί μακροπρόθεσμα να έχει πολύ επιζήμιες επιπτώσεις στη λειτουργία της εκσπερμάτισης.

  Γι’ αυτόν τον λόγο, εάν υποψιάζεστε ότι έχετε ΠΕ, πρέπει να δείτε έναν ουρολόγο, προκειμένου να προσδιορίσει την/τις αιτία/ες, έτσι ώστε να μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.

  Βιβλιογραφία:

  1. El-Nashaar A, Shamloul R. J Sex Med. 2007; 4(2): 491-496.
  2. Screponi E, Carosa E, Di Stasi SM et al. Urology. 2001; 58(2): 198-202.

  Δείτε περισσότερα: Tι σημαίνει ΠΕ

 • 11. Μπορεί ο βραχύς χαλινός να είναι η αιτία της ΠΕ μου;

  Ναι, μπορεί. Μικρό μήκος του χαλινού (η ελαστική λωρίδα ιστού στο κάτω μέρος του πέους που ενώνει το δέρμα του πέους με τη βάλανο) μπορεί να συμβάλει στην πρόκληση ΠΕ.

  Όταν ο χαλινός είναι πολύ μικρός, περιορίζει την κίνηση της πόσθης (δέρμα πέους) κατά τη διάρκεια της στύσης, προκαλώντας υπερβολική σεξουαλική διέγερση. Στην πραγματικότητα, περισσότερο από το 40% των αντρών με Διά βίου ΠΕ έχει βραχύ χαλινό.

  Όσοι έχουν ΠE, καθώς και βραχύ χαλινό, πρέπει να δουν γιατρό, ο οποίος μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο μιας διατομής του χαλινού (χειρουργική αφαίρεση του χαλινού).

  Βιβλιογραφία:

  1. Gallo L, Perdonà S, Gallo A. J Sex Med. 2010; 7(3): 126976.
 • 12. Μπορεί η κιρσοκήλη να προκαλέσει ΠΕ;

  Η πιθανή σχέση μεταξύ κιρσοκήλης, προστατίτιδας και διαταραχών της εκσπερμάτισης, όπως η Πρόωρη Εκσπερμάτιση (ΠΕ), έχει αναφερθεί. Σε περίπτωση κιρσοκήλης, είναι σημαντικό να επισκεφτείτε έναν γιατρό, δεδομένου ότι η πάθηση αυτή θα μπορούσε να επηρεάσει τη γονιμότητα.

  Βιβλιογραφία:

  1. Lotti F, et al. J Sex Med. 2009 Oct; 6(10): 2878-2887.
 • 13. Μπορώ να έχω ταυτόχρονα ΠΕ και στυτική δυσλειτουργία;

  Η Πρόωρη Εκσπερμάτιση (ΠΕ) και η Στυτική Δυσλειτουργία (ΣΔ) είναι δύο πολύ διαφορετικές σεξουαλικές δυσλειτουργίες. Εντούτοις, ακόμη και αν η ΠΕ δεν σχετίζεται απαραίτητα με στυτική δυσλειτουργία, μπορούν, καμιά φορά, να εμφανίζονται μαζί. Ένα σημαντικό ποσοστό των αντρών με ΠΕ ανέφερε επίσης ΣΔ (31,9%), ιδίως σε περιπτώσεις όπου η ΠΕ προκύπτει με την ηλικία,  καθώς η συχνότητα της ΣΔ αυξάνεται με την ηλικία.

  Σε άντρες με στυτική δυσλειτουργία, που χρειάζονται συνεχή διέγερση του πέους, για να διατηρήσουν μία λειτουργική στύση, η συχνότητα εμφάνισης ΠΕ τείνει να είναι υψηλή, ίσως επειδή ο φόβος ότι πιθανόν δεν είναι σε θέση να διατηρήσουν μία ικανοποιητική στύση μπορεί να οδηγήσει τους άντρες να «επιταχύνουν» την ολοκλήρωση της σεξουαλικής επαφής. Από την άλλη πλευρά, ορισμένοι υποστηρίζουν ότι η ΠΕ θα μπορούσε να οδηγήσει στην ανάπτυξη ΣΔ για κάποιο χρονικό διάστημα.

  Βιβλιογραφία:

  1. Jannini EA, Lombardo F, Lenzi A. Int J Androl. 2005 Dec; 28 Suppl 2: 40-45.

  Δείτε περισσότερα για την ΠΕ και την ΣΔ

 • 14. Μπορεί η ΠΕ να εμφανιστεί σε μία ομοφυλοφιλική σχέση;

  H Πρόωρη Εκσπερμάτιση (ΠE) είναι μια αντρική σεξουαλική δυσλειτουργία και δεν σχετίζεται καθόλου με τον σεξουαλικό προσανατολισμό. Στην πραγματικότητα, όπως δείχνουν και ορισμένα στοιχεία, ο σεξουαλικός προσανατολισμός δεν αλλάζει σημαντικά το κλινικό μοτίβο της δυσλειτουργίας της εκσπερμάτισης, και η ΠΕ είναι το ίδιο συνήθης τόσο στους ομοφυλόφιλους όσο και στους ετεροφυλόφιλους άντρες.

  Ο λανθάνων χρόνος εκσπερμάτισης μετράται με βάση τον χρόνο που μεσολαβεί μέχρι την ενδοκολπική εκσπερμάτιση (IELT) - με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό των ομοφυλοφιλικών σεξουαλικών δραστηριοτήτων από τα πειραματικά πρωτόκολλα- , οπότε οι μελέτες για την ΠΕ, ουσιαστικά, διενεργήθηκαν μόνο σε ετερόφυλα ζευγάρια.

  Βιβλιογραφία:

  1. Jern P, Santtila P, Johansson A et al. J Sex Marital Ther. 2010; 36(4): 303-312.
 • 15. Μήπως η ΠΕ επηρεάζει τη σχέση με τη σύντροφό μου;

  H Πρόωρη Εκσπερμάτιση (ΠE) είναι μια αντρική σεξουαλική δυσλειτουργία και δεν σχετίζεται καθόλου με τον σεξουαλικό προσανατολισμό. Στην πραγματικότητα, όπως δείχνουν και ορισμένα στοιχεία, ο σεξουαλικός προσανατολισμός δεν αλλάζει σημαντικά το κλινικό μοτίβο της δυσλειτουργίας της εκσπερμάτισης, και η ΠΕ είναι το ίδιο συνήθης τόσο στους ομοφυλόφιλους όσο και στους ετεροφυλόφιλους άντρες.

  Ο λανθάνων χρόνος εκσπερμάτισης μετράται με βάση τον χρόνο που μεσολαβεί μέχρι την ενδοκολπική εκσπερμάτιση (IELT) - με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό των ομοφυλοφιλικών σεξουαλικών δραστηριοτήτων από τα πειραματικά πρωτόκολλα- , οπότε οι μελέτες για την ΠΕ, ουσιαστικά, διενεργήθηκαν μόνο σε ετερόφυλα ζευγάρια.

  Η σεξουαλική υγεία και η ικανοποίηση είναι εξαιρετικά σημαντικά για την ευεξία ενός ατόμου, την ποιότητα της ζωής του, αλλά και για να έχει μία καλή σχέση με τη σύντροφό του. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) αναφέρει ότι «μία ικανοποιητική, ασφαλής και ευχάριστη σεξουαλική ζωή» είναι μία βασική πτυχή της ανθρώπινης ύπαρξης.

  Υπάρχουν πολλές πτυχές στην πρόωρη εκσπερμάτιση, οι οποίες μπορούν να έχουν αρνητικές συνέπειες για το ζευγάρι. Η ταλαιπωρία ενός ανθρώπου (τόσο σωματική όσο και ψυχολογική), σε συνδυασμό με τη μειωμένη σεξουαλική ικανοποίηση της συντρόφου, μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα τόσο στη σεξουαλική όσο και στη συναισθηματική ζωή ενός ζευγαριού. Τόσο για τους άντρες με ΠΕ όσο και τις συντρόφους τους, η έλλειψη ελέγχου οδηγεί σε δυσαρέσκεια, στο συναίσθημα ότι κάτι λείπει από τη σχέση και σε μία μειωμένη αίσθηση οικειότητας. Με άλλα λόγια, η ΠΕ οδηγεί σε  ανισορροπία στη σχέση ενός ζευγαριού, δημιουργώντας παρεξηγήσεις και δυσφορία.

  Η πρόωρη εκσπερμάτιση επηρεάζει το ζευγάρι με δύο διαφορετικούς τρόπους. Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι επιπτώσεων: επιπτώσεις στη σεξουαλική και ψυχολογική ικανοποίηση. Από σεξουαλική άποψη, το 25% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι έχουν χαμηλή ή πολύ χαμηλή σεξουαλική ικανοποίηση. Το 52% των συντρόφων αντρών με ΠΕ δεν είχαν οργασμό σε σύγκριση με 21% στην ομάδα ελέγχου. Το 75% των συντρόφων αντρών με ΠΕ ανέφεραν προβλήματα διέγερσης σε σύγκριση με μόνο 20% στην ομάδα ελέγχου. Σε μία ευρωπαϊκή μελέτη παρατήρησης της ΠΕ, μόνο το 53% των σεξουαλικών συντρόφων των αντρών με ΠΕ βίωσαν περισσότερο ή λιγότερο τακτικά οργασμό κατά την ερωτική πράξη,  ενώ αυτή ήταν η περίπτωση για το 84% των συντρόφων των αντρών χωρίς ΠΕ.

  Από ψυχολογικής απόψεως, οι σύντροφοι αντρών με πρόωρη εκσπερμάτιση αναφέρουν ότι αισθάνονται «άβολα» με τον σύντροφό τους, το 50% εξ αυτών εμφανίζουν δυσφορία και το 32% δυσκολίες στις διαπροσωπικές τους σχέσεις.

  Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ΠΕ είναι κάτι που το ζευγάρι θα πρέπει να αντιμετωπίσει από κοινού. Μελέτες έχουν δείξει ότι τα ζευγάρια που επικοινωνούν ανοιχτά και ειλικρινά για την αντρική σεξουαλική δυσλειτουργία έχουν τη μεγαλύτερη πιθανότητα να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα αποτελεσματικά. Η σύντροφος διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο, υποστηρίζοντας τον άντρα με ΠΕ, ο οποίος πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί με μία από κοινού επίσκεψη στον γιατρό.

  Βιβλιογραφία:

  1. UN. The Right to Reproductive and Sexual Health. http://www.un.org/ecosocdev/geninfo/women/womrepro.htm
  2. Graziottin A. «Sessualità e fisiopatologia sessuale» in: Zanoio L, Barcellona E, Zacché G. (a cura di), Ginecologia e Ostetricia; Elsevier Masson, Milano 2007; pp: 165-196.
  3. Graziottin A. Althof S. The Journal of Sexual Medicine 2011; 8 Suppl 4: 304-309.

  Δείτε περισσότερα για το προσωπικό άγχος και τη σχέση με τη σύντροφο

 • 16. Τι θα μπορούσε να συμβεί στη σχέση μου, εάν αμελήσω να κάνω κάτι για το πρόβλημα της Πρόωρης Εκσπερμάτισης;

  Η ταλαιπωρία ενός άντρα (τόσο σωματική όσο και ψυχολογική), σε συνδυασμό με τη χαμηλή σεξουαλική ικανοποίηση της συντρόφου του μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα, τόσο στη σεξουαλική όσο και στη συναισθηματική ζωή ενός ζευγαριού. Οι άντρες με ΠΕ και οι σύντροφοί τους μπορούν να βιώσουν:

  • μειωμένη σεξουαλική λειτουργία,
  • λιγότερη ικανοποίηση κατά τη σεξουαλική επαφή,
  • μειωμένη ποιότητα ζωής,
  • αυξημένα επίπεδα κινδύνου,
  • μεγαλύτερη δυσκολία στις διαπροσωπικές σχέσεις.

  Βιβλιογραφία:

  1. McCarty EJ. Core Evidence 2012; 7: 1-14.
  2. McMahon CG et al. J Sex Med 2011; 8: 524-539.

  Δείτε περισσότερα: ΠΕ & προσωπικό άγχος και πως επηρεάζει τη σχέση του ζευγαριού

 • 17. Μπορεί η ΠΕ να επηρεάσει τη γονιμότητα ενός ζευγαριού;

  Σε ένα ζευγάρι που δεν έχει προβλήματα γονιμότητας, ένας άντρας με πρόωρη εκσπερμάτιση (ΠE) είναι ακόμη σε θέση να γονιμοποιήσει, υπό την προϋπόθεση ότι η εκσπερμάτιση, ακόμη και εάν συμβαίνει πολύ νωρίς, γίνεται μετά την είσοδο του πέους στον κόλπο και όχι πριν από αυτήν («εκσπερμάτιση προ των πυλών», ejaculatio ante portas). Στην τελευταία περίπτωση, είναι πάντα προτιμότερο το ζευγάρι να επισκεφτεί ένα γιατρό, γιατί είναι πιθανό να μπορεί να προτείνει κάποια λύση.

 • 18. Θεραπεύεται η ΠΕ;

  H Πρόωρη Εκσπερμάτιση (ΠΕ), τόσο η χρόνια (Διά Βίου) όσο και η Επίκτητη, είναι μία ιατρική πάθηση. Όταν είναι επίκτητη, η ΠΕ μπορεί να θεραπευτεί. Εάν, για παράδειγμα, ο γιατρός διαπιστώσει ότι η ΠΕ προκαλείται από κάποια άλλη ασθένεια, όπως για παράδειγμα χρόνια προστατίτιδα, μία θεραπεία με αντιβιοτικά θα θεραπεύσει τη φλεγμονή με θετικό αποτέλεσμα και στην ΠΕ.

  Στη Διά Βίου ΠΕ, υπάρχουν διάφορες επιλογές συνταγογράφησης για τον γιατρό. Ως εκ τούτου, πρέπει ο γιατρός σας να αποφασίσει εάν και ποια θεραπεία ενδείκνυται για την περίπτωσή σας.

  Έτσι, εάν νομίζετε ότι πάσχετε από ΠΕ, θα πρέπει να αναγνωρίσετε ότι η ΠΕ είναι μία κοινή ιατρική πάθηση που πρέπει και μπορεί να αντιμετωπιστεί, θα πρέπει να αποφύγετε να προσπαθήσετε να την αντιμετωπίσετε μόνοι σας, δεδομένου ότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι κάτι τέτοιο είναι αναποτελεσματικό και ίσως επικίνδυνο, και, αντί για αυτό, θα πρέπει να πάτε στον γιατρό σας, προκειμένου να τεθεί η σωστή διάγνωση και θεραπεία, καθώς υπάρχουν ασφαλείς και αποτελεσματικές λύσεις διαθέσιμες.

  Βιβλιογραφία:

  1. EAU Guidelines on ED and PE 2012.
 • 19. Μπορούν τα φάρμακα για τη θεραπεία της ΠΕ να είναι επικίνδυνα;

  Η Πρόωρη Εκσπερμάτιση (ΠΕ) είναι μία ιατρική πάθηση που αντιμετωπίζεται. Αρχικά, είχε θεωρηθεί ως ψυχολογικό πρόβλημα και για δεκαετίες αντιμετωπιζόταν με συμπεριφορικές και γνωστικές θεραπείες. Στη συνέχεια, άρχισαν να διατίθενται φαρμακευτικές αγωγές, όπως συνταγογραφούμενα φάρμακα και παρασκευάσματα για τοπική χρήση.

  Σε κάθε περίπτωση, η επίσκεψη στον γιατρό είναι ο μόνος ασφαλής τρόπος για ορθή διάγνωση και θεραπεία. Μόνο ένας γιατρός μπορεί να προσδιορίσει τις αιτίες (αν είναι πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής ΠΕ) και τις πιο κατάλληλες αγωγές. Και μόνο ένας γιατρός μπορεί να συνταγογραφήσει  τις διαθέσιμες φαρμακοθεραπείες.

  Ο πραγματικός κίνδυνος είναι η λήψη φαρμάκων χωρίς σύσταση/συνταγή γιατρού. Εάν ο γιατρός έχει συνταγογραφήσει μία φαρμακευτική αγωγή, όπως ένα φάρμακο, είναι σημαντικό να είστε απολύτως σίγουροι ότι το προϊόν που παίρνετε είναι γνήσιο και όχι απομίμηση.

  Η λήψη γνήσιων φαρμάκων είναι σημαντική. Πρώτον για την υγεία και την ευεξία σας, καθώς επίσης και για την ασφάλειά σας, δεδομένου ότι τα πλαστά φάρμακα έχουν βρεθεί να περιέχουν πολύ επικίνδυνες ουσίες. Εξαιτίας αυτού, θα πρέπει πάντα να αγοράζετε τα συνταγογραφούμενα προϊόντα από νόμιμο φαρμακείο. Να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα απαγορεύεται η πώληση συνταγογραφούμενων φαρμάκων μέσω διαδικτύου (όπως συνάγεται από το άρθρο 14 του ΠΔ 340/1993·πρβλ. ωστόσο και το άρθρο 116 της ΥΑ Δ.ΥΓ3α/Γ.Π.32221).

   

  Βιβλιογραφία:

  1. World Health Organisation. ICD-10; 1992, p. 355-356.
  2. www.eaasm.eu «The Counterfeiting Superhighway» report.

  Δείτε περισσότερα για την ασφάλεια των φαρμάκων

 • 20. Μπορώ να βελτιώσω τον έλεγχό μου πάνω στην εκσπερμάτιση, χρησιμοποιώντας τεχνικές αναπνοής;

  Η ΠΕ είχε αρχικά θεωρηθεί ως ένα ψυχολογικό πρόβλημα και για δεκαετίες αντιμετωπιζόταν με τη συμπεριφορική και τη γνωστική θεραπεία. Μεταξύ αυτών, και οι λεγόμενες τεχνικές ελέγχου της αναπνοής, για τις οποίες παρατηρήθηκε ότι έχουν μία κατευναστική επίδραση και, τότε, φάνηκε να λειτουργούν πραγματικά.

  Ωστόσο, η κλινική εμπειρία και οι επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι οι βελτιώσεις που επιτυγχάνονται με τις μεθόδους αυτές, γενικώς, δεν διατηρούνται μακροπρόθεσμα. Και αυτό, επειδή η ΠΕ είναι μία ιατρική πάθηση, που προκαλείται από πολλούς παράγοντες. Ψυχολογικοί και σωματικοί παράγοντες μπορεί να συνυπάρχουν στο ίδιο άτομο, και μόνο ένας γιατρός μπορεί να θέσει μία ακριβή διάγνωση και να βρει την πιο κατάλληλη λύση. Για να μην αναφέρουμε ότι, αν εστιάσετε όλη σας την προσοχή στην αναπνοή σας αντί για τη σύντροφό σας, τι θα γίνει με τη σχέση, καθώς και τη δική σας ικανοποίηση;

  Βιβλιογραφία:

  1. Revicki V et al. Health and Quality of Life Outcomes 2008; 6: 33.
 • 21. Μπορεί ο αυνανισμός πριν από το σεξ να είναι χρήσιμος στην αντιμετώπιση της ΠΕ;

  Ο αυνανισμός πριν από τη σεξουαλική επαφή, ενώ μπορεί να είναι εν μέρει αποτελεσματικός  βραχυπρόθεσμα ή ευκαιριακά, μπορεί τελικά να επιδεινώσει, αντί να μετριάσει την ΠΕ, καθώς οι άντρες εσκεμμένα αγνοούν ή μειώνουν τις σεξουαλικές αισθήσεις που πρέπει να ελέγχουν, προκειμένου να βελτιώσουν την κατάσταση. Επιπλέον, η κακή πρακτική αυνανισμού, δηλαδή μία αδιάλειπτη βιασύνη μέχρι την κορύφωση, μπορεί να εμποδίσει ακόμη παραπάνω την ανάπτυξη του μηχανισμού ελέγχου της εκσπερμάτισης.

  Ο αυνανισμός πριν από τη σεξουαλική επαφή είναι μία από τις λεγόμενες συμπεριφορικές τεχνικές αυτοβοήθειας (self-technique) και χρησιμοποιείται από πολλούς νεότερους άντρες. Οι λόγοι που υποστηρίζουν στη θεωρία τη μέθοδο αυτή σχετίζονται με το γεγονός ότι, μετά τον αυνανισμό, ο άντρας θα μπορούσε να αυξήσει εν μέρει τον έλεγχο που ασκεί στην εκσπερμάτιση, μαθαίνοντας να αναγνωρίζει τα σημάδια της αυξημένης σεξουαλικής διέγερσης και πώς να κρατήσει το επίπεδο της σεξουαλικής διέγερσης κάτω από την ένταση που πυροδοτεί το αντανακλαστικό της εκσπερμάτισης. Επιπλέον, το πέος απευαισθητοποιείται για ένα χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη καθυστέρηση της εκσπερμάτισης μετά την περίοδο ανάκτησης.

  Εντούτοις, η αποτελεσματικότητα των συμπεριφορικών τεχνικών αυτοβοήθειας δεν υποστηρίζεται από τις ελεγχόμενες επιστημονικές μελέτες. Επιπλέον, η κλινική εμπειρία δείχνει ότι οι τυχόν βελτιώσεις που επιτυγχάνονται με αυτές τις τεχνικές, γενικώς, δεν διατηρούνται για πολύ καιρό.

  Βιβλιογραφία:

  1. EAU Guidelines on ED and PE 2012.
  2. Revicki V et al. Health and Quality of Life Outcomes 2008; 6: 33.
 • 22. Γιατί πρέπει να πάω στον γιατρό, εάν θέλω να βρω μία λύση για την Πρόωρη Εκσπερμάτιση; Δεν είναι αρκετό απλώς να το συζητήσω με τη σύντροφό μου;

  Στην περίπτωση της Πρόωρης Εκσπερμάτισης (ΠΕ), η συζήτηση με την σύντροφό σας είναι πολύ σημαντική. Η έλλειψη σεξουαλικής ικανοποίησης μπορεί να προκαλέσει αισθήματα ματαίωσης, θυμού και απογοήτευσης και μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την οικειότητα και την αρμονία ενός ζευγαριού. Χωρίς συζήτηση από καρδιάς, οι δύο πλευρές μπορούν να αναπτύξουν αισθήματα ανεπάρκειας, τα οποία ενδέχεται να θίξουν τη σεξουαλική τους ευεξία και ακόμη και τη σταθερότητα της σχέσης του ζευγαριού.

  Ως εκ τούτου, η Πρόωρη Εκσπερμάτιση είναι ένα πρόβλημα που το ζευγάρι θα πρέπει να προσπαθήσει να λύσει από κοινού. Ο αμοιβαίος διάλογος ενώνει το ζευγάρι και αποτελεί ένα από τα πιο αποτελεσματικά «όπλα» για την εξεύρεση λύσης. Ο ρόλος της συντρόφου, στην πραγματικότητα, είναι ουσιαστικός· η σύντροφος μπορεί να διευκολύνει τον άντρα στη συνειδητοποίηση του προβλήματος, και μαζί έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν μία λύση. Συχνά, είναι χάρη στη σύντροφο που οι άντρες πηγαίνουν να δουν ένα γιατρό. Αλλά σε κάθε περίπτωση, η επίσκεψη στον γιατρό είναι επίσης θεμελιώδους σημασίας, δεδομένου ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος, για να διαγνωστεί το πρόβλημα σωστά, να βρεθεί η αιτία και, εάν είναι αναγκαίο, να εφαρμοστεί αποτελεσματική θεραπευτική αντιμετώπιση.

 • 23. Γιατί πρέπει να πάω στον γιατρό, αν θέλω να βρω μία λύση για την Πρόωρη Εκσπερμάτιση που με ταλαιπωρεί; Δεν αρκεί απλώς να βρω μία λύση στο Διαδίκτυο;

  Η λήψη πληροφοριών σχετικά με μία ιατρική κατάσταση είναι πολύ σημαντική, αλλά θα πρέπει να επιλέξετε μία πηγή που να μπορείτε να εμπιστευτείτε με ασφάλεια. Οι διαδικτυακοί τόποι ιατρικών επιστημονικών εταιρειών/οργανισμών ή  τόπων που υποστηρίζονται από αυτά μπορούν να παρέχουν χρήσιμες και αξιόπιστες πληροφορίες, αλλά, σε κάθε περίπτωση, η επίσκεψη στον γιατρό είναι θεμελιώδους σημασίας.

  Οι πληροφορίες που διατίθενται στο Διαδίκτυο δεν έχουν πάντα επιστημονική υποστήριξη, και ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση και να παραγάγουν αβάσιμους μύθους.

  Η Πρόωρη Εκσπερμάτιση (ΠΕ) είναι μία ιατρική πάθηση που μπορεί να αντιμετωπιστεί, αλλά η  λήψη φαρμάκων χωρίς συμβουλή γιατρού αποτελεί πραγματικό κίνδυνο, τόσο επειδή μπορεί να υπάρχει λάθος στη διάγνωση όσο και για το ενδεχόμενο λήψης της λάνθασμένης φαρμακευτικής αγωγής. Μόνο ένας γιατρός μπορεί να εντοπίσει τις αιτίες (είτε πρόκειται για πρωτοπαθή είτε για δευτεροπαθή ΠΕ) και να συνταγογραφήσει την καταλληλότερη θεραπεία για εσάς. Επίσης, πρέπει να σημειώσετε ότι πολλές διαθέσιμες φαρμακευτικές αγωγές διατίθενται μόνο με ιατρική συνταγή, και έτσι πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί με τις ιστοσελίδες που πωλούν τα φάρμακα αυτά, χωρίς να ζητούν τη συνταγή, καθώς μπορεί να πρόκειται για παράνομα διαδικτυακά φαρμακεία που πωλούν πλαστά φάρμακα.

  Η λήψη γνήσιων φαρμάκων είναι σημαντική. Πρώτον για την υγεία και την ευεξία σας, καθώς επίσης και για την ασφάλειά σας, δεδομένου ότι τα πλαστά φάρμακα έχουν βρεθεί να περιέχουν πολύ επικίνδυνες ουσίες. Εξαιτίας αυτού, θα πρέπει πάντα να αγοράζετε τα συνταγογραφούμενα προϊόντα από νόμιμο φαρμακείο. Να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα απαγορεύεται η πώληση συνταγογραφούμενων φαρμάκων μέσω διαδικτύου(όπως συνάγεται από το άρθρο 14 του ΠΔ 340/1993·πρβλ. ωστόσο και το άρθρο 116 της ΥΑ Δ.ΥΓ3α/Γ.Π.32221).

   

  Βιβλιογραφία:

  1. Jannini EA, Limoncin E, Ciocca G et al. J Sex Med 2012; 9: 2994-3001.
  2. Popovic M. Arch Sex Behav 2011; 40: 449-456.
  3. Malamuth N, Huppin M. Adolesc Med Clin. 2005; 16(2): 315-326.
 • 24. Πού μπορώ να απευθυνθώ, εάν θέλω να βρω μία λύση στο πρόβλημα της Πρόωρης Εκσπερμάτισης που με ταλαιπωρεί;

  Εάν νομίζετε ότι έχετε ΠΕ, τότε το μόνο πρόσωπο που μπορεί πραγματικά να σας βοηθήσει είναι ένας γιατρός. Η ΠΕ είναι σίγουρα ένα ευαίσθητο θέμα για συζήτηση, όμως μιλώντας ανοιχτά για το πρόβλημα με έναν γιατρό είναι ο σωστός και ο μόνος τρόπος, για να ξεπεραστεί. Μόνο ένας γιατρός μπορεί να εντοπίσει τις αιτίες (εάν πρόκειται για πρωτοπαθή ή δευτεροπαθή ΠΕ) και να προσδιορίσει τις πιο κατάλληλες θεραπείες. Και μόνο ένας γιατρός μπορεί να συνταγογραφήσει τις διαθέσιμες φαρμακευτικές αγωγές, εάν χρειαστεί.

  Η υπερνίκηση των ταμπού και της αμηχανίας είναι ένα κρίσιμο, μεγάλο βήμα. Θα πρέπει, επίσης, να μιλήσετε με τη σύντροφό σας, ώστε να έχετε ισχυρή υποστήριξη, όταν πάτε στον γιατρό, για να αναζητήσετε μία λύση από κοινού. Υπάρχουν, επίσης, ορισμένα εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν εσάς και τη σύντροφό σας, για να έχετε μία πιο αντικειμενική αξιολόγηση της κατάστασης. Για παράδειγμα, το Διαγνωστικό Τέστ για την ΠΕ (PEDΤ) (παρακαλούμε, σημειώστε ότι το PEDT test δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση), που θα μπορούσε επίσης να είναι χρήσιμο ως σημείο εκκίνησης για τη συνομιλία σας με τον γιατρό.

 • 25. Ντρέπομαι να μιλήσω με τον γιατρό μου για την ΠΕ. Τι μπορώ να κάνω;

  Το να μιλήσει κανείς για σεξουαλικά προβλήματα, και ιδιαίτερα για την πρόωρη εκσπερμάτιση (ΠΕ), είναι πάντοτε πολύπλοκο και προκαλεί αμηχανία και άγχος. Είναι επομένως απολύτως κατανοητό ότι ίσως ντρέπεστε. Οι περισσότεροι άντρες με ΠΕ απεύχονται να χαρακτηριστούν ως «πρόωροι εκσπερματιστές». Επιπλέον, οι περισσότεροι αισθάνονται αμηχανία στη σκέψη του να πρέπει να συζητήσουν το πρόβλημά τους με κάποιον σχετικά ξένο, όπως είναι ένας γιατρός. Γι’ αυτόν τον λόγο, οι πιο πολλοί άντρες με ΠΕ δεν ζητούν ιατρική συνδρομή, και πάνω από το ήμισυ των αντρών που δεν μίλησαν με γιατρό για την ΠΕ δήλωσαν ότι δεν είχαν σκεφτεί ποτέ να το πράξουν.

  Εντούτοις, είναι πραγματικά σημαντικό να μπορέσετε να ξεπεράσετε οποιοδήποτε αίσθημα ντροπής και να μιλήσετε με τον γιατρό σας, επειδή είναι ο μόνος τρόπος, για να τεθεί η σωστή διάγνωση και να οριστεί η αποτελεσματική θεραπεία και, έτσι, να βελτιωθεί η ποιότητα της σεξουαλικής σας σχέσης. Υπάρχουν, επίσης, ορισμένα εργαλεία που μπορούν να σας βοηθήσουν να ξεπεράσετε τα ταμπού και την αμηχανία: για παράδειγμα, το Διαγνωστικό Τέστ για την ΠΕ (PEDT) (Παρακαλούμε ας σημειωθεί ότι το εν λόγω τεστ σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση), που θα μπορούσε επίσης να είναι χρήσιμο ως σημείο εκκίνησης για τη συνομιλία σας με τον γιατρό. Δείτε περισσότερα και συμπληρώστε το PEDT τεστ.

  Μόνο ένας γιατρός μπορεί να εντοπίσει τις αιτίες (εάν πρόκειται για πρωτογενή ή δευτερογενή ΠΕ) και να προσδιορίσει τις καταλληλότερες θεραπευτικές αγωγές για εσάς. Και μόνο ένας γιατρός μπορεί να συνταγογραφήσει τις διαθέσιμες φαρμακευτικές αγωγές. Αντί αυτού, η αυτό-θεραπεία με φάρμακα ή άλλα σκευάσματα είναι γενικώς άχρηστη ή, ακόμη χειρότερα, βλαπτική, και πρέπει να αποφεύγεται, διότι συνεπάγεται πολλούς κινδύνους (π.χ. τον κίνδυνο λήψης ενός αναποτελεσματικού ή επικίνδυνου φαρμάκου). Αλλά, πάνω απ’ όλα, μην προσπαθείτε να αποκτήσετε κάποιο φάρμακο στο διαδίκτυο.

  Επίσης, πρέπει να σημειώσετε ότι πολλές διαθέσιμες φαρμακευτικές αγωγές διατίθενται μόνο με ιατρική συνταγή, και έτσι πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί με τις ιστοσελίδες που πωλούν τα φάρμακα αυτά, χωρίς να ζητούν τη συνταγή, καθώς μπορεί να πρόκειται για παράνομα διαδικτυακά φαρμακεία που πωλούν πλαστά φάρμακα.

  Η λήψη γνήσιων φαρμάκων είναι σημαντική. Πρώτον για την υγεία και την ευεξία σας, καθώς επίσης και για την ασφάλειά σας, δεδομένου ότι τα πλαστά φάρμακα έχουν βρεθεί να περιέχουν πολύ επικίνδυνες ουσίες. Εξαιτίας αυτού, θα πρέπει πάντα να αγοράζετε τα συνταγογραφούμενα προϊόντα από νόμιμο φαρμακείο. Να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα απαγορεύεται η πώληση συνταγογραφούμενων φαρμάκων μέσω διαδικτύου (όπως συνάγεται από το άρθρο 14 του ΠΔ 340/1993·πρβλ. ωστόσο και το άρθρο 116 της ΥΑ Δ.ΥΓ3α/Γ.Π.32221).

   Βιβλιογραφία:

  1. Revicki V et al. Health and Quality of Life Outcomes 2008; 6: 33.
  2. Porst H, Montorsi F, Rosen RC et al. Eur Urol 2007;51: 816-824.
 • 26. Μπορεί η σύντροφός μου να με βοηθήσει / μπορώ να βοηθήσω τον σύντροφό μου; Και με ποιον τρόπο;

  Η Πρόωρη Εκσπερμάτιση (ΠΕ) είναι ένα πρόβλημα που το ζευγάρι θα πρέπει να προσπαθήσει να λύσει από κοινού. Ο αμοιβαίος διάλογος ενώνει το ζευγάρι και αποτελεί ένα από τα πιο αποτελεσματικά «εργαλεία» για την εξεύρεση λύσης. Μία σύντροφος, που συμμερίζεται το βάρος της ΠΕ, μπορεί επίσης να συμβάλει στη λύση, μιλώντας στον άντρα ευγενικά και βοηθώντας τον να αποκτήσει επίγνωση του προβλήματος, ώστε να μπορέσει να αναζητήσει έναν τρόπο επίλυσης. Στην πραγματικότητα, συχνά, χάρη στη σύντροφο οι άντρες αναζητούν ιατρική συμβουλή, που είναι και ο μοναδικός τρόπος, για να διαγνωστεί σωστά το πρόβλημα, να βρεθεί η αιτία και, εάν χρειάζεται, να ακολουθήσει αποτελεσματική θεραπευτική αντιμετώπιση. Ενώ ορισμένοι άντρες επιθυμούν να κρύψουν την κατάστασή τους, οι μελέτες έχουν δείξει ότι τα ζευγάρια που επικοινωνούν ανοιχτά και ειλικρινά για την κάθε σεξουαλική δυσλειτουργία έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες να αντιμετωπίσουν το ζήτημα αποτελεσματικά.

  Η πλειοψηφία των αντρών με ΠΕ (άνω του 60%) δήλωσε ότι θα αναζητούσε θεραπεία, εάν η σύντροφός τους το πρότεινε, και σχεδόν το 75% των αντρών με ΠΕ που αναζήτησε θεραπεία το έκανε με βάση την επιθυμία να αυξήσει τη σεξουαλική ικανοποίηση της συντρόφου.

  Βιβλιογραφία:

  1. Porst H, Montorsi F, Rosen RC et al. Eur Urol 2007; 51: 816-824.

  Δείτε περισσότερα:  Πώς να μιλήσετε με τον σύντροφό σας