Γραφείο Τύπου
  • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΙΓΙΔΑ

Γραφείο Τύπου

Υλικό προς μεταφόρτωση

  • Η πρόωρη εκσπερμάτιση (ΠΕ) αποτελεί την πιο συνηθισμένη σεξουαλική δυσλειτουργία, σε άντρες κάτω των 60 ετών, αλλά παρόλα αυτά αποτελεί μια από τις παθήσεις που έχουν την ελλιπέστερη διάγνωση και θεραπεία.

  • Διαβάστε περισσότερα για τη Συμβουλευτική Επιτροπή

  • Το Ινστιτούτο Μελέτης Ουρολογικών Παθήσεων (ΙΜΟΠ) είναι αστική εταιρεία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με κύριο μέτοχο το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ιδρύθηκε το 2011, με πρωτοβουλία επιστημόνων-μελών του Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) και την αμέριστη συμπαράσταση της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ..

    Σκοπός του Ινστιτούτου είναι η προαγωγή της υγείας του ουροποιητικού και γεννητικού συστήματος. Τον επιτυγχάνει μέσα από την ενημέρωση για την πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και τεκμηριωμένη αποκατάσταση των ουρολογικών παθήσεων.