Διαγνωστικό Τεστ για την Πρόωρη Εκσπερμάτιση

Διαγνωστικό Τεστ για την Πρόωρη Εκσπερμάτιση

Παρακάτω υπάρχουν 5 ερωτήσεις που θα σας βοηθήσουν να αντιληφθείτε εάν πάσχετε από Πρόωρη Εκσπερμάτιση ή όχι.

Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο ως μία αρχική αυτό-αξιολόγηση και, στη συνέχεια, επισκεφθείτε τον γιατρό για μία πλήρη και σωστή διάγνωση.
Έχετε, επίσης, τη δυνατότητα να εκτυπώσετε το τεστ και να το δείξετε στον γιατρό σας.

* Pfizer Ltd. ©: 27 July 2005.

1) Πόσο δύσκολο σας είναι να καθυστερήσετε την εκσπερμάτιση;
Καθόλου δύσκολο
Κάπως δύσκολο
Μέτρια δύσκολο
Πολύ δύσκολο
Εξαιρετικά δύσκολο
2) Πόσο συχνά φτάνετε στην εκσπερμάτιση νωρίτερα από ότι θα θέλατε;
Σχεδόν ποτέ / Ποτέ
Λιγότερες από τις μισές φορές
Σχεδόν τις μισές φορές
Περισσότερες από τις μισές φορές
Σχεδόν πάντα / Πάντα
3) Πόσο συχνά φτάνετε στην εκσπερμάτιση με πολύ μικρό σεξουαλικό ερεθισμό;
Σχεδόν ποτέ / Ποτέ
Λιγότερες από τις μισές φορές
Σχεδόν τις μισές φορές
Περισσότερες από τις μισές φορές
Σχεδόν πάντα / Πάντα
4) Αισθάνεστε εκνευρισμό, επειδή εκσπερματίζετε νωρίτερα από ότι επιθυμείτε;
Καθόλου
Ελαφρώς
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
5) Πόσο σας ανησυχεί ότι η πολύ γρήγορη εκσπερμάτισή σας αφήνει τη σύντροφό σας σεξουαλικά ανικανοποίητη;
Καθόλου
Ελαφρώς
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ